CO2 mål kræver gentænkning af bæredygtige indkøb – Udbudsmedia

https://udbudsmedia.dk/blog/klimalovens-maal-om-70-reduktion-af-drivhusgasser-i-2030-kraever-en-gentaenkning-af-det-baeredygtige-indkoeb/