CSR

Ren Velkomst er et miljøvenligt valg, da vi ikke bare er besparelser på rengøring og billigere måtter: Vi arbejder med bæredygtighed og god samvittighed, der er til at føle på.

Vi arbejder derfor at sælge en måtteservice, der i sidste ende er bæredygtig – både for klimaet og for pengepungen – og derigennem tilbyder vi dig indirekte stor CSR-værdi.

Produktionen: Vores fodaftryk

Hos Ren Velkomst producerer vi ikke gulvmåtterne – det gør vores leverandør, Forbo. Til gengæld formidler vi bæredygtige gulvmåtter inklusiv service, som er gode for mennesker, for indeklimaet og for miljøet – både hvad angår produktion og funktionel kvalitet:

  • Indeklima: Vores gulvmåtterne opsamler omtrent 94 % af det snavs, man tager med ind udefra i stedet for, at det bliver slæbt med rundt.
  • Miljøet: Gulvmåtterne er lavet af genbrugsplast og fiskegarn, der bliver indsamlet og genanvendt til at producere måtterne – og dette sker gang på gang, eftersom det er genanvendeligt materiale og måtterne derfor indgår i et vugge-til-vugge kredsløb.

Forbo anvender livscyklusvurdering (LCA), som er en uafhængig metode til at måle miljøpåvirkningen, og de er forpligtet efter Green Designs principper til at: At øge effektiviteten, reducere brugen af naturlige råvarer og altid søge efter den mest miljøvenlige løsning.

Med andre ord kæmper Ren Velkomst sammen med Forbo om at: Reducere, genbruge, recirkulere og forny – eksempelvis indsamles der produktionsaffald, som genanvendes som bagside i nye produkter.  Gulvmåtterne produceres i rene og effektive fabrikker, der er drevet af 100% grøn energi.

Vi arbejder derfor ud fra en cirkulær forretningsmodel og satser på grønne indkøb med store besparelser for miljøet, og vi er en del af ny bevægelse med fokus på bæredygtighed.

Bæredygtighed: Vores miljøarv

Og den moderne vej til et bedre klima, øget konkurrencekraft og en god økonomisk bundlinje.

Forbo har reduceret deres CO²-belastning med 25% på fem år – og de bliver kun bedre. Derfor vil vi i Ren Velkomst tage næste skridt og bliver ledende i vores branche, når det gælder ansvar for miljøet!

Vi arbejder derfor med genanvendelige materialer og cirkulær økonomi.

Coral: Entrémåtter af genanvendt materiale

Dette entrégulv i tekstil, der udelukkende består af genvundet materiale, er Forbo alene om at fremstille i Europa – og Ren Velkomst er stolte af at have grosist-status på at sælge måtterne. Garnet til måtterne er lavet af polyamid, som er fremstillet af genvundet industri- og husholdningsaffald, herunder benyttes blandt andet kasserede fiskenet og genvundne PET-flasker. Kun bagsiden er et “nyt” produkt, og dette arbejdes der løbende på at udvikle, således at bagsidepå sigt vil blive produceret af genanvendt materiale.

Fordelen, hvad angår bæredygtighed, er, at vores tekstiltæpper forhindrer, at 94 % af al snavs og fugt fra udemiljøet slæbes ind i bygningen og indemiljøet. Dette mindsker igen rengørings- og vedligeholdelsesomkostningerne med over 70 %.

Cirkulær økonomi

Forbos Coral-måttesystemer er fremstillet af genanvendte råmaterialer som plastik og fiskegarn.

Cirkulær økonomi betyder, at man tager et allerede eksisterende materiale og genanvender det, og når produktet er slidt op, indleverer man det igen, således at det kan blive genanvendt igen.

Ren Velkomst arbejder derfor med produkter, som gør op med fra vugge-til-grav kredsløbet, men i stedet forlænger og fornyer produkternes levetid ved at arbejde ud fra tankegangen om vugge-til-vugge kredsløbet.

Mere end miljøvenlighed…

Bæredygtighed handler dog ikke kun om miljøvenlighed – det handler i høj grad også om social bæredygtighed og økonomisk bæredygtighed. De tre ben spiller sammen, og vi mener ikke, at det ene skal være et kompromis for det andet. I stedet skal elementerne spille sammen.

Det gør det hos Ren Velkomst, da:

  • Vores produkt er miljøvenligt og blandt andet er med til at fjerne plastik og fiskegarn fra havene…
  • Vores produkt er bedre for indeklimaet og dermed de sociale forhold på blandt andet arbejdspladsen…
  • Vores produkt er effektivt og sparer rengøring og er blandt andet billigere i indkøb end leje af måtte…

Derudover indeholder måtterne ikke pvc, de afgiver meget få stoffer, og de er lette at rengøre og bedre for indeklimaet. Måtterne forhindrer, at 94 % af al snavs og fugt fra udemiljøet slæbes ind i bygningen og indemiljøet. Dette mindsker igen rengørings- og vedligeholdelsesomkostningerne med over 70 %.

Det betyder, at med et velmonteret gulvsystemet i indgangsområdet sikrer vi et bedre indeklima i institutioner og især kontorer i industri, detail og sundhedssektoren kunne derfor have gavn af vores bæredygtige produkt og tankegang.

Nysgerrig efter at vide mere? 

Læs alt om den minimale miljøpåvirkning, den cirkulære økonomi og produktionen på Forbos hjemmeside:

Forbo: Produktionen

Forbo: Det bæredygtige miljø