FN’s verdensmål

I forlængelse med bæredygtighed arbejder vi også ud fra FN’s verdensmål. FN’s verdensmål er 17 mål for verden som verdens stats- og regeringsledere besluttede i 2015. De trådte i kraft d. 1. januar 2016. De skal skabe retning, for en mere bæredygtig udvikling af hele jorden.De mål vi i Cleans har særligt fokus på, er mål 1214 og 17.

Mål 12: Ansvarlig forbrug og produktion

Målet handler om Ansvarlig forbrug og produktion. Ved at der genanvendes affald til produktion af nye materialer, mindskes affaldsmængden, samtidig med at produktionen sikrer et bedre brug af jordens naturressourcer.

Det gør vi blandt andet ved, at Coral-måttens materialer er genanvendelige og ikke bruger flere af jordens naturlige ressourcer.
Mål 14: Livet i havet

Verdenshavene optager 30% af CO2, som vi mennesker producerer. Siden den industrielle revolution, er forsurningen af verdenshavene, der sker ved optagelse af Co2, steget med 26%. Ved at produktionen af Coral-måtter udleder meget mindre CO2, forsurnes havene mindre. Samtidig opsamles der brugte fiskenet, til produktion af ECONYL® – garnet.

Disse fiskenet skader dyrelivet i havet ved at dyrene svømmer ind i nettene og sidder fast, samt at fiskenettene udsender mikroplast, som dyrene indtager. Det er problematisk fordi til sidst, kan vi mennesker risikere at spise disse, enten hvis pågældende fisk slipper løs, og senere bliver fanget – eller ved at den dør og bliver spist af andre fisk, vi måske fanger, også havner mikroplastikken i vores krop.


Mål 17: Partnerskab for handling

Verdensmålene for bæredygtig udvikling kan kun blive realiseret ved globalt samarbejde og højt engagement. Dette mål omhandler en integreret og global tilgang til de 17 verdensmål da dette er en afgørende faktor for fremskridt på tværs af de forskellige verdensmål.

Cleans beskæftiger sig med målet om partnerskab for handling, da vi er overbeviste om, at virksomheder verden over er nødt til, at samarbejde omkring tilgangen til de 17 verdensmål frem mod 2030


Du kan læse mere om FN’s øvrige verdensmål her.