Sådan startede ideen om Ren Velkomst

I en alder af 56 år og med mange år bag mig i både gulv-, og rengøringsbranchen har jeg altid undret mig over, at der ikke har været et ordentligt alternativ til de nuværende måtteløsninger der tilbydes til virksomheder. 

Det hele startede tilbage i 2002 hvor jeg arbejdede som frivillige hos Jetsmark Idrætsforening, hvor jeg stod for opgaven med at finde en ny indtægtskilde til klubben. Her valgte jeg, med min erfaring indenfor gulvbranchen, at lancere det vi dengang kaldte Sponsormåtten. Dette skulle fungere som et alternativ eller en supplerende indtægtskilde i forhold til bandereklamer. Hertil fik vi et samarbejde med amerikanske 3M hvorefter vi påbegyndte salget med stor succes.

Springet som selvstændig erhvervsdrivende

Efter et par års succes med sponsormåtten hos idrætsklubben Jetsmark, var det min tur til at gå nye veje. Da opgaven til sidst blev for stor for en frivillig medarbejder, valgte jeg at gå nye veje. Dette blev blandt andet til flere år i gulvbranchen – både som arbejdstager og som selvstændig erhvervsdrivende. Efter nogle år havde tanken om et alternativ til de nuværende måtteløsning præget mig i så stort et omfang, at jeg ikke kunne lade ideen ligge længere. Jeg valgte derfor, at starte som selvstændig med firmaet Ren Velkomst i april 2017.